Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov.

Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom nášho webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Sme Bronislava Pogranová, Agátová 1492/35, 951 35 Veľké Zálužie, 23.2.1983 a Martin Pogran, Agátová 1492/35, 951 35 Veľké Zálužie, 3.2.1985 a prevádzkujeme webovú stránku www.dovolenkapodhviezdami.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správcovia, teda určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovávaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 907 539 531 alebo na e-mail: info@dovolenkapodhviezdami.sk

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správcovia vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či poskytnutého súhlasu,

plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,

umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to pre plnenie týchto účelov:

  • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

vaše osobné údaje (email), nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy, napríklad zaslanie eKnižky a iného tovaru.

  • vedenie účtovníctva

ak ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

  • marketing - zasielanie newsletterov

vaše osobné údaje (email a meno), na čo klikáte v e-maile a kedy to najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení.

Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, keďže dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od poskytnutia.  V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaile.

  • pokročilý marketing

iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať inšpirujúce ponuky tretích strán alebo využiť emailovú adresu, napríklad pre re-marketing alebo cielenie reklamy na facebooku. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

  • fotografické dokumentácie, referencie, live vysielania

Len na základe vášho súhlasu môžeme využiť vaše fotografie, referencie, spätné väzby a pod. a to po dobu, kým súhlas sami odvoláte.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu plynutia premlčacej doby, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcov, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky možno prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí dokážu dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú. 

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

  • SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI)
  • poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva
  • Facebook
  • Instagram
  • Google - google analytics

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využívať ďalšie aplikácie či služby ďalších spracovateľov, pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere, budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Poskytovanie dát mimo EU

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii, alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@dovolenkapodhviezdami.sk.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 14 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo označíte svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelu spracovania (napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenositeľnosť. Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovej čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to tak budete priať, máte na to právo.  V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje u nás/ z nášho systému i zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

Emaily s  inšpiráciami, článkami či produktami a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich emailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaile.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahradzujú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.